Album list :
Last uploads : Last comments : Most viewed

Login : Search :
 

Home > CIMOS tvornica
CIMOS - sajmovi & broA!ure


cim96.jpg

Originalne fotografije sa sajmova, originalne brošure, prospekti i oglasi CIMOS automobila.

184 files, last one added on May 01, 2021

CIMOS povijest: 1954.-1961.-1972.- novinski �?lanci


spak1.jpg

Proces osnivanja Cimosa započeo je početkom sedamdesetih godina, kada je sazrjela spoznaja da proizvodnja automobila i dijelova mora dobiti svoj samostalni put, a neovisno od programskih projekata tadašnjeg Tomosa.

Tvornica Tomos je naime nakon više od deset godina suradnje sa Citrenom Paris postala pretijesna, jer se automobilski program nije uklapao u ostale programe Tomosa.

U ugovoru o udruživanju sredstava za zajedničko poslovanje kojeg su 15. ožujka 1972. potpisali Tomos, Iskra iz Nove Gorice i Citroen, utvrđeno je:

- da su suglasni da se automobilska djelatnost Tomosa odvoji od drugih djelatnosti tog poduzeća i da se postojeća dugoročna kooperacija između Citroena i Tomosa razvija u skladu sa odredbama ugovora o industrijskoj kooperaciji od 18. svibnja 1971.

- Da će osnivanje novog samostalnog poduzeća omogućiti istovremeno lakše uvođenje moderne tehnologije i bolje organizacije poslovanja, te sa druge strane izvršenje potrebnih investicijskih ulaganja za razvoj te djelatnosti i za kooperaciju

- Da je zadatak domaćih partnera da osnuju poduzeće sa imenom CimosU ugovoru je nadalje određeno da je predmet zajedničkog ulaganja domaća proizvodnja i izvoz sastavnih dijelova automobila, sklopova i pod sklopova, te da bi ta proizvodnja morala doseći u 1975. godini približnu vrijednost od 90 milijuna franaka.

Proizvodili bi Citroenova vozila u sklopu nove, visoko specijalizirane proizvodne jedinice..

U 1975.g. izradilo bi se 18 000 vozila.

U toj novoj tvornici proizvodilo bi se slijedeće tipove vozila: 2CV 6, AMI 8-break, GS i sve druge modele za koje bi se Citroen i partneri sporazumjeli.

U članu 1.2. ugovora, domaći partneri obavezali su se da će uraditi sve potrebno za konačno osnivanje poduzeća Cimos. Na svoj trošak moraju izvršiti slijedeće obaveze:

- sastaviti osnivački akt i imenovati generalnog direktora poduzeća u osnivanju po članu 130. jugoslavenskog zakona o poduzećima

- obaviti izbore za organe radničkog samoupravljanja

- konstituirati novo poduzeće i registrirati kod nadležnog sudaU ugovor su unesene odredbe da statut Cimosa ne smije biti u suprotnosti sa odredbama ugovora o zajedničkom ulaganju, kao ni ugovora o industrijskoj kooperaciji

U osnivačkom aktu moraju još odrediti da Cimos bez suglasnosti ugovornih stranaka ne može mijenjati svoj statut, samoupravni dogovor, predmet svoje djelatnosti i da se neće moći pripojiti ili udružiti sa drugim poduzećima, te sklopiti ugovor ili osnovati mješovito društvo sa drugom organizacijom udruženog rada.

U Cimos su tri stranke uložile u naturi i u gotovini sredstva i uloge, tako da je bio omjer 51 : 49 u korist domaćih ulagatelja.

Posebno su se dogovorili da će taj omjer ostati nepromijenjen bez obzira na izmjene udjela.

Citroen i Tomos su na Cimos prenijeli svoja prava i obaveze iz ugovora o industrijskoj kooperaciji, koji je bio potpisan 18. svibnja 1971.g.

Cimosom su u početku upravljali radnički savjet, poslovni odbor i generalni direktor. Poslovni odbor je brojio 8 članova – četiri su bila iz Citroena, tri iz Tomosa i jedan iz Iskre.

Zanimljivost ugovora s obzirom na tadašnji politički sistem u Jugoslaviji bila je u tome da je poslovni odbor osnivača imao praktično sve ključne poluge vlasti u novoosnovanom poduzeću i da je radnički savjet praktično samo potvrđivao odluke poslovnog odbora.

OSNIVANJE PODUZEĆA

Na osnovi ugovora o zajedničkom ulaganju od 15. ožujka 1972. radnički savjet Tomosa i Iskre u srpnju iste godine prihvatili su potpuno iste odluke o osnivanju Cimosa.

Odredili su ime, i to: Cimos, poduzeće za proizvodnju automobila i njihovih sastavnih dijelova, sa sjedištem u Kopru, Vojkovo nabrežje 30, Koper

Predmet poslovanja bio je proizvodnja dijelova, montaža automobila i njihova komercijalizacija.

Novoosnovanom poduzeću osigurali su slijedeća sredstva:

- Tomos Koper zemljište i zgrade u Senožeću i Buzetu, sredstva rada i naprave za proizvodnju automobila i dijelova, obrtna sredstva u obliku zaliha te nekretnine u Beogradu i Ljubljani u ukupnoj vrijednosti od 64 milijuna dinara

- Iskra Nova Gorica uređeno komunalno zemljište i sredstva za izgradnju dijela nove tvornice automobila u vrijednosti od 38 milijuna

- Citroen Paris strojeve i novac u ukupnoj vrijednosti od 100 milijunaZa direktora poduzeća u osnivanju imenovali su dipl.ing. Oskara Hudalesa.

Odredili su da će radnici do prihvaćanja svojeg pravilnika primati plaće po mjerilima koja su vaA3ila u Tomosu.

Između ostalog, bilo je određeno da je Cimos dužan nakon 30 dana od konstituiranja potvrditi ugovor o zajedničkom ulaganju od 15.03.1972.g. sa svim aneksima i primiti na posao sve radnike kojima je prestao radni odnos u Tomosu zbog ukidanja radnih mjesta.

Rok za konstituiranje bio je 01. siječanj 1973.g.

Tako je, ukratko, izgledalo rođenje Cimosa. Daljnja povijest je više ili manje poznata.

Sjetimo se velikih protivljenja i protesta radnika da se proizvodnja prenese u Novu Goricu, A!to se i obistinilo i kasnije neslavno propalo. Stečaj Sempetra, prisilna uprava, novi zalet tvornice Koper, modernizacija tvornice Buzet i tvornice Senožeće, ukidanje finalizacije automobila, izgradnja servisa, Roča i tako dalje, sve do današnjih dana.

Danas je Cimos poslovni sistem, uskoro dioničko društvo, organiziran kao holding s više relativno samostalnih poduzeća u dvije suverene, samostalne države na tlu propale prijašnje, s više od 1 700 zaposlenih i programom te perspektivom, koji tim radnicima i mnogim drugima, koji s njima surađuju, jamči bolji život u sutrašnjoj zajednici europskih naroda.

21 files, last one added on Jan 10, 2021

2 albums on 1 page(s)